Acupunctuur – Praktijk v. Fysiotherapie Velve-Lindenhof – Enschede

Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur

Traditionele Chinese geneeskunst in de westerse samenleving, In het westen hebben we een wetenschappelijke medische aanpak. Op veel gebieden (zoals chirurgie, geneesmiddelen) werkt dat goed. Toch hebben tal van patiënten het gevoel dat de behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen. Het neemt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt van behandeling. In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt.  De NVA wijst de westerse technieken niet af, maar streeft ernaar dat de sterke kanten van de westerse medische werkwijze en acupunctuur elkaar aanvullen. Hartcoherentiecoach /Stressmanagement / Ontspanningtherapie. Wat voor de een leuk of spannend is, is voor de ander zwaar en stressvol. Dat geldt voor grote veranderingen in het leven, zoals een nieuwe baan of het stichten van een gezin, maar ook voor kleine dingen. Het is gunstig als u stress in uw voordeel weet aan te wenden. Daarvoor zult u allereerst moeten uitvinden hoeveel stress u aankunt. De bedoeling van stressmanagement is de stress waaraan u blootstaat op een niveau te brengen waarbij u optimaal functioneert. Stress kan zowel positief als negatief werken, al naar gelang de soort stress waar het om gaat. Mensen herkennen een positieve werking veelal niet als ‘stress’, maar zijn dan eerder geneigd te spreken over een ‘uitdaging’, een ‘stimulans’, ‘een nieuwe kijk op de zaken’ of ‘een aansporing tot grotere activiteit’. De negatieve werking van stress kan echter tot negatieve gevoelens leiden zoals: wantrouwen, verzet, boosheid en neerslachtigheid. Al deze gevoelens kunnen een gevaar voor de gezondheid opleveren. Als de stress zo hoog oploopt dat u er niet meer mee kunt omgaan, loopt u het risico ziek te worden. Sommige mensen merken bijvoorbeeld dat zij altijd kou vatten als zij onder stress staan. Bij anderen leidt stress dikwijls tot allergische reacties, zoals astma of eczeem. Stresssymptomen verschillen van persoon tot persoon, maar u moet ze wel leren herkennen om er iets aan te kunnen doen.  De meest voorkomende verschijnselen zijn: